Ve středu například zvýšení nájemného v městských bytech od 1. 1. 2010 schválili rokycanští radní. „Zvolili jsme maximální cílovou hodnotu nájemného a stanovení měsíčních nákladů na metr čtvereční podle kvality bytu. V tom jsme se přiklonili k návrhu správce – Inzuly. Když na nájemném město více vybere, tím pádem bude zase moci dát větší obnos zpět do oprav bytového fondu,“ konstatoval starosta Jan Baloun.

Ilustroval situaci například nadcházející opravou elektroinstalace ve společných prostorách nájemního domu v Soukenické ulici, jež by podle předpokladu měla město vyjít na milion a asi 200 tisíc.

„Zvýšení nájmu se bude týkat zhruba poloviny z 576 bytů v držení města Rokycan,“ sdělil představitel Inzuly Zdeněk Smejkal. Z celku se vyjímají byty v Domě s pečovatelskou službou a ty, které byly postaveny či rekonstruovány s pomocí dotací a kde většinou vyšší nájemné je hned od počátku.

Nová úprava sjednotí v Rokycanech platby do dvou kategorií. V bývalé I. kategori, kde bylo nájemné 30,41 Kč/ m2, a druhé – s dosavadní platbou 28,37 Kč/m2 – se od 1. ledna nájemné bude vybírat ve výši 44,91 Kč/m2. U někdejší trojky (z 24,59 Kč/m2) a čtyřky (z 22,33 Kč/ m2) se zvýší jednotně na 40,42 Kč/m2.

Zbiroh má ve svém majetku 389 bytů. Také tam radní ve středu odsouhlasili maximální možné zvýšení, odvíjející se obdobně jako v dalších případech od velikosti obce. „Jedná se o poměrně značný nárůst, ale na delší dobu snad bude od dalšího zvedání nájemného klid,“ říká starosta Jiří Pražský.

„Obávali jsme se teď odsouhlasit méně,“ dodal, „protože do budoucna by– chom se tím vystavovali nebezpečí možných sporů s nájemníky. Pokud dostaneme víc, lze vrátit i větší obnos zpět do domů a toho jsou si lidé vědomi,“ věří Pražský.

Stejné zvýšení jako ve Zbiroze se má týkat i přibližně čtyř set bytů ve Strašicích. Tam ale radní teprve rozhodnou.

Pro všechny byty v obou místech se nájemné zvyšuje na 39,97 Kč/ m2. Zatím tu byly dvě kategorie. V první se platilo 26,80 Kč a ve druhé 24,59 Kč/m2,“ upřesnil Smejkal.

V Holoubkově (135 bytů) podle něj budou zvyšování nájemného radní teprve projednávat. Radničtí tak učinili už 1. 7. a pro necelou stovku bytů, kde přicházelo v úvahu, ho odsouhlasili. Shodně pro obě místa by mělo platit, že v rámci vyšších kategorií bytů sáhne nájemník od ledna kvůli úhradě za metr čtvereční do peněženky pro 25,45 Kč, namísto nynějších 19,18 či 17,87 Kč. U dosavadních bytů 3. a 4. kategorie jej namísto 15,51 a 14,24 Kč platba za metr čtvereční nově vyjde 22,90 Kč.

„Možnosti zvýšení nájemného jsme v souladu se zákonem využili. U domu 547 například kvůli statickému zajištění plánujeme velkou opravu za značné investice, takže vyšší přísun peněz určitě vítáme,“ objasňovala tajemnice MěÚ Radnice Marie Mentlíková.

Jiný názor má ale třeba Věra Navrátilová. „Manžel přišel o práci, já ji dvakrát jistou nemám. Už teď sotva vyjdeme. Neumím si představit, jak zvládneme zvýšení nájemného,“ obává se a podle miniankety Deníku zdaleka ne sama.