Dlouhodobý kurs vrcholil zkouškami ve čtyřech předmětech. První okruh měl na povel rokycanský ochránce přírody Pavel Moulis. Orientoval se na oblast práv a povinností hospodáře a s nimi souvisejících předpisů o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu nebo veterinární sféře. Komisařem další části byl František Hrůza a zaměřil se na znalosti se zařazováním honiteb do jakostních tříd, stavů zvěře a jejich chovu. „Důležité je rovněž vedení evidence a statistiky, povolenek k lovu, péče o zvěř včetně chráněných živočichů,“ zdůraznil Hrůza a věnoval se rovněž ekologii.

Jitka Maxová zvolila výživu zvěře, nejdůležitější nemoci včetně léčebných metod, ošetřování ulovených kusů a hodnocení trofejí. Čtvrtým lektorem byl Václav Hudec a proklepl znalosti frekventantů z mysliveckých zvyků a tradic, mluvy, lovectví, zbraní i střeliva či bezpečnému zacházení s technikou.

Předseda zkušební komise Vladimír Nechutný a jeho zástupce Stanislav Suda byli se znalostmi účastníků navýsost spokojeni: „Čtyři prospěli a jeden dokonce s vyznamenáním. Byl jím František Svejkovský, který s Jitkou Maxovou umocnil akci loveckými fanfárami.“

Myslivci na Rokycansku dál hledají zájemce o první lovecký lístek a počítají i s kursem pro myslivecké hospodáře. Stačí kontaktovat jednatelku OMS Rokycany Světlanu Vlnovou na tel. 723 658 012 nebo napsat na e-mail: oms-rokycany@seznam.cz.