Nejprve otevírali byt v Kozlerově ulici a vzápětí byli povoláni k požáru lesního porostu v Tymákovské ulici. Tady jim pomáhali kolegové z plzeňských Slovan.

Z předchozích událostí vyjímáme požár auta v rokycanské Arbesově ulici nebo únik nebezpečných látek na plochu ejpovického jezera. Kvůli tomu dorazili specialisté z Třemošné.