Pro stavbaře to nebyla jednoduchá záležitost. Kopule byla demontovaná v březnu 2023 a v jejích útrobách byly nalezené schránky s dobovými dokumenty z let 1883 a 1937. Důkladně se jim věnovali památkáři a pomohli představitelům městyse s výběrem nových listin.

„Do věže byly nyní navráceny dva tubusy. Jeden s původními písemnostmi a další s těmi aktuálními. Dali jsme tam dnešní tisk, papírové i kovové peníze, různé brožury o Zvíkovci a také zápis, který jsme sepsali jako poselství dalším generacím,“ uvedl starosta městyse Petr Uher. Sledoval i usazení báně za pomoci speciálního jeřábu.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Kromě této pro veřejnost viditelné záležitosti se však přímo v útrobách kostela děly další zajímavé věci. Výjimečný artefakt objevil v dosud neznámé kryptě kostela ve Zvíkovci tým geofyzika Jiřího Šindeláře. Podzemí skrývalo renesanční sochařské dílo se šlechtickými erby. „Je to úžasné. Pozvali jsme odborníky z různých míst České republiky, ale na nic takového dosud nenarazili,“ sdělil Deníku badatel a mimo jiná znalec egyptské historie Radek Cinke.

Že by zde mohly podzemní prostory být, to neoficiálně potvrzovala jediná zmínka z třicátých let minulého století. Průzkumný vrt pod kněžištěm to nyní s použitím georadaru a miniaturní sondy potvrdil. Odhalil, že pohřební komora se šestnácti čtverečními metry je dimenzovaná na desítky ostatků.

Oprava kostela v centru městyse Zvíkovec pokračovala snesením báně.
Zvíkovečtí díky opravě báně kostela nahlédli do dokumentů z 19. století

Uvnitř jsou vidět rozpadlé zbytky rakví i kosterní ostatky minimálně tří lidí. Překvapením pro tým odborníků bylo renesanční sochařské dílo. „Na první pohled bylo jasné, že se nejedná o náhrobní kámen. Na reliéfu jsou dva erby, a to manželů Václava Varlejcha z Bubna a Aleny z Bukova,“ prozradil Šindelář.

Dílo dál zůstane pod zemí, ale díky moderním technologiím by měly být vytvořeny 3D modely včetně rozšifrování a odtajnění nápisů na kovových destičkách ve stěnách krypty.