Ačkoli se zastupitelé nejprve přikláněli k názoru, že by zbytečně zacláněl a kazil lokalitu, která se změní ve víceúčelové sportoviště, teď rozhodli, že jí bude vévodit nadále. Poté, co kvůli tomu revokovali své nedávné usnesení, vybírali ze dvou nově navržených variant. Před řešením stavbu pronajímat zvítězil návrh odprodat ji.

Jejich další dohadování kolem existence komína vlastně odstartoval nesouhlas jed– né z telekomunikačních společností (jim Rokycany cihlový kolos dosud pronajímaly) s výpovědí smlouvy. Ozvala se polečnost T–mobile. Nebýt toho, stavba vlastně už nemusela existovat. Termín vyhlášeného dotačního titulu totiž město tlačil k rychlému vyřízení celé záležitosti, včetně odstranění komína.

„Datum podání žádosti o finance se ale naštěstí posunulo na září, takže vznikl prostor pro dořešení rozporu,“ informoval místostarosta Jaroslav Mráz. Sám od počátku patří k zastáncům ponechání komína. „Peníze od telekomunikačních společností mohly hradit provoz zamýšleného sportoviště. „Komín, po zvýšení nájmu všem dosavadním uživatelům, by vynášel tak tři sta tisíc ročně. Při zaručení desetiletého pro– nájmu městem s tím byli srozuměni,“ zalitoval. „Případná demolice by ale potom šla na náklady Rokycan,“ upozor– ňoval při jednání zastupitel Pavel Schwarz. To se stalo víceméně jazýčkem na vahách.

Stav komína podle dvou znaleckých posudků zatím není kritický. Pro předpokládané využití na příštích deset let ale potřebuje opravu, která si vyžádá asi 200 tisíc. Pokud by to mělo být na dvacet let, oslovení odhadci počítají s milionem. To už ale nebude starostí města.

V současnosti Rokycany řeší úpravu projektové dokumentace, aby do září mohly zažádat o dotaci z Evropských fondů. Potřebují asi 40 milionů na demolici kotelny a dalších devět na výstavbu sportoviště, jež ji nahradí. „Počítá se s víceúčelovým hřištěm, prostorem pro děti a oválem pro in–line bruslaře,“ sdělil mluvčí města Jan Engler.