Teď se ale provozovna stěhuje. Až samotné odůvodnění tohoto kroku poodkrylo zvláštní propletenec sporů, napětí a mnohých nedorozumění mezi majitelkou prostor a nájemcem.

„Na dveře vyvěsili sdělení, jímž s velikou lítostí oznámili, že se stěhují jinam. My ale s velkou radostí oznamujeme, že konečně odejdou," tak končí dopis, který redakci zaslala Běla Šůlová. V něm zmiňuje mnoho problémů, s nimiž se po celou dobu fungování kebabu potýkala nejen ona, ale i někteří tehdejší pracovníci. Pro ilustraci zmiňme vybrané výtky: zdevastovaný obchod, špatná hygiena nebo vyhrožování podříznutím. „Zaměstnanci při přípravě jídla smrkali do rukou. Saláty, kukuřici i maso z předešlého dne míchali k čerstvému. Chleba s plísní krájeli lidem. Ve dřezu se našly třeba boty nebo hadr na podlahu," uvádí Šůlová. Na to konto navštívila občerstvení kontrola z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. „Zmiňované nedostatky se nepotvrdily. Sankci jsme udělili pouze kvůli administrativní záležitosti, a to za nepostačující označení provozovny," potvrdil ředitel Přemysl Tomašuk.

Rokycanská policie sem v posledních měsících ale vyjížděla hned k několika případům, jež se týkaly přestupků proti občanského soužití. Dramatický incident, u něhož místní ochránci zákona zasahovali, se však odehrál už před dvěma roky. Tehdy se zde kvůli penězům pohádali dva společníci (ve věku 65 a 56 let). „Starší z dvojice vzal do ruky nůž, který měl v té době při sobě, přičemž se proti druhému rozběhl s výhrůžkami zabití. V dokončení útoku mu však zabránil přítomný svědek, jenž jej na místě zpacifikoval," konkretizovala mluvčí PČR Jana Tomková. Podle Šůlové tato kauza nebyla rozhodně jediná. Intenzita a závažnost problémů proto vedly majitelku k tomu, že dala nájemníkovi výpověď.

Pozoruhodné ale je, že obdobné vysvětlení k vypovězení podává i druhá strana. Návštěvníci občerstvení se z uv- nitř vyvěšeného papíru mohou dočíst, že právě kvůli sporům s vlastníkem objektu se přesouvá a svým zákazníkům v nových prostorách slibuje lepší a příjemnější prostředí. Společnost, jež má sídlo v Teplicích a provozovnu v Rokycanech, měla řešit uvedené neshody oficiální cestou. V zaslaném dopise ženu upozornila, že pokud nespravedlivé osočování a pomluvy neskončí, předá celou záležitost právníkovi.

Vypjatá situace by se mohla zklidnit už 31. května, kdy se kebab stěhuje.