Budova sice zůstane, ale pro cestující nefunkční. Stanice se přesune o 800 metrů dál, do intravilánu Kařeza.

„Zatím k tomu připomínky nejsou. Buď to Zbirožáci ještě nevědí, anebo ti, co se o to zajímali, mají jasno z předchozích jednání města,“ informoval starosta Jiří Pražský. „Bojovali jsme o nádraží se Správou železničních dopravních cest, ale neuspěli. Trať tu vede moc do oblouku a v tom se špatně zastavuje, zvlášť když po skončení optimalizace vlaky pojedou rychleji. Oblouk nešel napřímit. Jednak kvůli zástavbě a pak terénu. Trať totiž vede na skále,“ vysvětloval dále.

Dodal také, že plány se kvůli připomínkám Zbiroha asi třikrát předělávaly, ale výsledek je pro město stejně neuspokojující. Stanice se posune o uvedených už osm set metrů směrem ke Kařezu, a tím se cesta na nádraží pro Zbirožské přiblíží čtyřem kilometrům. „Z města budeme muset zavést kyvadlovou přepravu,“ jsou názoru představitelé Zbiroha. Věc chtějí řešit ve spolupráci s krajským úřadem, který má dopravní obslužnost na starosti.

V dosavadním nádraží jsme se ptali cestujících, jestli o změně vědí. „To je vtip, ne?“ zareagovala Dana Černá, mířící na chatu. „Vždyť ta budova je stylově tak pěkná. Jako by už předznamenávala krásnou krajinu Zbirožska. Člověk měl hned lepší náladu, když tu vystoupil.“ „Já jedu dál, na Mlečicko. Musím chytit na náměstí ve Zbiroze přípoj,“ pospíchal Petr Straka. „Jestli tu nebude nádraží, to se cestování ještě víc zkomplikuje,“ mínil.

Nová železniční zastávka se bude nacházet přímo v Kařeze u krajské silnice 605/II. „Lidé se tu radují, na vlak to budou mít kousíček,“ sdělil starosta Václav Krofta. „Další pozitivní věcí je, že zastávka se bude konečně jmenovat Kařez. Dohady kolem správného názvu a historických souvislostí definitivně padnou,“ dodal.

O osudu staré nádražní budovy ještě není zcela rozhodnuto. Jednou z možností je, že by ji mohli využít Kařezští.

Snaha Zbirožských nakonec přece jen jedno plus vynesla. Přejezd kolejí poblíž sila měl zaniknout. Nestane se tak ale, nově jej nahradí nadjezd.