V úterý 8. února jednala rada města Rokycan.

  • Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků na zajištění kulturních akcí v roce 2011.
  • Rada města souhlasila se záměrem prodeje budovy v kasárnách včetně stavební parcely 1157/6 o výměře 864 m² a části přilehlého pozemku a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
  • Rada města souhlasila – vila naproti nemocnici:

a) s přestavbou domu na dům s pečovatelskou službou a oddělením dvou stavebních parcel, které budou nabídnuty k prodeji,
b) s rozdělením pozemku na tři stavební pozemky (jeden s vilou), po oddělení pozemku potřebného na propojovací komunikaci a jejich nabídnutí k prodeji a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

  • Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace centra – Rekonstrukce a rozšíření parku. Výběr uchazeče proběhne pravděpodobně v březnu a zahájení plnění v dubnu letošního roku.
  • Rada města schválila úpravu měsíčního nájmu v bytech města s účinností u nově uzavíraných smluv okamžitě a u stávajících uzavřených smluv od 1. 7. 2011 takto:

navýšení v roce 2011 o 10% ze současných 44,91 Kč/m² (bývalá I., II. kategorie), tj. na 49,40 Kč/m², a ze 40,42 Kč/m² (bývalá III., IV. kategorie) na 44,46 Kč/m², a následujících 9 let (2012 – 2020) každý rok o 5 procent z výše nájmu předcházejícího roku.
j Rada města schválila firmu PET-STAN 99 s.r.o. na opravu nemovitých kulturních památek v parku U Plzeňské brány – tedy Fitzovu hrobku a márnici.