V době, kdy byl Deník přítomný, policista na stanovišti uvedl, že ze zkontrolovaných dvanácti vozidel, jich 11 mělo špatný technický stav.

Akce probíhala od brzkých ranních hodin na území okresu, v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit počet dopravních nehod. Přítomní byli jak policisté dopravní, tak i z pořádkové policie a zástupci s mobilní expertní jednotkou Centra služeb pro silniční dopravu.

Akce byla rozdělena do dvou částí. V době od čtyř do sedmi hodin se zaměřili ochránci zákona na kontrolu technického stavu vozidel silniční dopravy spojené s přepravou osobu. Terčem se staly autobusy, dodávky a minibusy. „Řidiči těchto prostředků se podrobili při kontrole dechovým zkouškám. Mimo to se hlídky zaměřili i na další účastníky silničního provozu, a to zejména na dodržování řádného osvětlení nemotorových účastníků silničního provozu a mimo obce užití reflexních prvků,“ konkretizovala mluvčí PČR Hana Kroftová.

Druhá část probíhala od osmé do dvanácté hodiny. Zde se policisté zaměřili na kontrolu nákladních vozidel, u kterých prověřovali technický stav, povolené rozměry a hmotnosti.

Zkontrolováno bylo 165 automobilů. Přibližně u každého pátého vozidla bylo zjištěno přestupkové jednání. Ze 36 zjištěných přestupků policisté vyřešili kromě jednoho všechny v příkazním řízení. Jednání jednoho řidiče, který usedl za volant pod vlivem návykové látky policisté oznámí příslušnému správnímu orgánu. Byl pozitivní na cannabis.