Svého času to byla významná událost, kterou si při vernisáži připomnělo třicet bývalých zaměstnanců z řad prodavaček, inspektorů atd. V přízemí fungovaly potraviny, masna, v patře pak průmyslové zboží, textil i trafika. Vše pod dohledem Jiřího Telehy! Dnes se objekt změnil ve výrobní prostory nadnárodní společnosti.