Plány Ministerstva životního prostředí na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko se setkávají s mohutným odporem. Především ve středních Čechách, ale také ve třech obcích na severu Rokycanska, které hranice uvažovaného parku protíná.

„Sondoval jsem mezi spoluobčany a 75 procent je proti změně nynější situace,“ uvádí starosta vesničky Čilá František Hájek. Obdobný nesouhlasný postoj přijali na Rokycansku i zastupitelé Podmokel nad Berounkou a Ostrovce–Lhotky. Pouze ve Zvíkovci se záležitostí prakticky nezaobírali: „Nás se katastr dotkne jen symbolicky. Vůbec jsme to neřešili,“ přiznává představitel městyse Petr Uher.

V národní park by se měla v budoucnu přeměnit část chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (CHKO), konkrétně by podle plánů Ministerstva životního prostředí mělo jít o šestnáct procent jejího nejcennějšího území. Hovořit se o tom začalo před dvaceti lety, ale intenzivněji od roku 2014.

Město Rokycany. Ilustrační foto.
Svojkovičtí otevírají modernizovaný sál a další zprávy z regionu

Babišovu vládu však odradil silný odpor starousedlíků, jenže nynější vládní garnitura park zařadila do svého programového prohlášení. Zásadní rozdíl mezi CHKO a NP je v zonaci neboli pásmování národního parku.

Na Křivoklátsku by podle plánů údajně měly být kolem obcí stanoveny části parku, kde bude možné starat se o les takovým způsobem, jenž místním poskytne zdroj dřeva na vytápění. Vyhlášeny by ale byly i bezzásahové zóny, kde se dřevo netěží. A to ani v případě napadení kůrovcem, čehož se lidé bojí. Mají také strach, jak to bude s možností vstupu do lesa na procházky a na houby.

Nikdo ale zatím nedokázal říct, jak by zonace parku vypadala. Návrh totiž vznikne až v přípravných fázích před vyhlášením záměru parku, materiál by se pak projednával s jednotlivými obcemi.

O parku se vášnivě diskutovalo v závěru minulého týdne v Broumech na rozhraní Rokycanska a Berounska. S oponenty přijeli diskutovat zástupci krajů, Agentury ochrany přírody a krajiny nebo pracovníci ministerstva.

Sálem létaly nadávky, výhrůžky i obvinění. „Dvaatřicet obcí je proti, kdo jsou tihle kašpaři?“ byl hned jeden z prvních dotazů.

Svůj postoj k současným diskuzím vyjádřili už dřív starostové tří desítek obcí i v dopise poslancům a senátorům. „Spanilé jízdy představitelů Středočeského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny po jednotlivých obcích nelze považovat za jednání nad záměrem, nebo dokonce návrhem národního parku – jde maximálně o prezentaci jakési mlhavé představy bez jediného seriózního argumentu,“ uvádí dopis adresovaný zákonodárcům.

Nesouhlasná stanoviska, která vyjádřily jednotlivé obce, by přitom měla mít rozhodující váhu při hlasování poslanců, pokud na jednání o vyhlášení parku dojde.

Ministerstvo však zatím ze svých snah neslevuje. „Proces k vyhlášení parku by měl odstartovat již na začátku června, protože Křivoklátsko si NP zaslouží,“ uvedla na twitteru v druhé polovině dubna ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.