Ty menší, pokud nějaké chodníky vybudovaly, se dokonce nového dílu údržby, který by na ně spadl, hrozí. Přišly by o další část rozpočtu. Třeba Cheznovice se 720 obyvateli. „Chodníků tu máme dost. Ty, co vedou k objektům obce, udržujeme, i když v sousedství stojí další domy. Po novu by to ale bylo o dobrou polovinu víc,“ sčítala starostka Hana Stupková, „a celkové ná– klady na údržbu by tak spolkly nejmíň desetinu rozpočtu.“

Spokojena nejsou většinou ani velká města, třeba Rokycany. „Určitě by náklady velice stouply,“ konstatoval včera místostarosta Jaroslav Mráz. „Mižná na dvojnásobek, musely by se projít a spočíst metry chodníků,“ vysvětloval. Zimní údržba vychází Rokycany v průměru na sedm set tisíc. Do toho už spadá i starost o chodníky na frekventovaných místech.

Miroslav Mulač za odbor rozvoje města s Jánem Vaščákem za Rumpold, provádějící údržbu, kvůli novému návrhu na údržbu ulice už předběžně obcházeli. „Podle nás by změnou povinnosti náklady pro město stouply alespoň na dva miliony,“ odhaduje Mulač.

„O sto padesát až dvě stě tisíc bychom museli na zimní údržbu přidat,“ tipuje dopad diskutované reformy na Zbiroh starosta Jiří Pražský. I když na úklid svých pozemků město koupilo traktůrek a u– držuje i leckterý chodník, nejsou to všechny. „Někam zajet ani nejde. Část zimní údržby by se musela dělat ručně, a to by znamenalo přijetí sezónní pracovní síly,“ míní Pražský.

V Hrádku tajemnice Jarmila Feureislová měla za to, že financí města by se změna legislativy k zimní údržbě příliš nedotkla. „Kde jsou chodníky, už je už udržujeme,“ sdělila.

„Proč vydávat prostředky a energii na údržbu pozemků, když nejsou naše? Chodníky jsou přece většinou majetkem města!“ mínil Petr Tichý, majitel domu na Rokycansku. „Když budu chtít na ten samý chodník umístit nabídkovou tabuli, musím zábor pozemku zaplatit. Dokonce dvakrát,“ namítají podnikatelé. Nejdřív to bylo městu a teď i jeho odboru dopravy,“ rozčilovali se, raději však anonymně.

„Zájemci platí městu za pronájem plochy,“ vysvětloval místostarosta. „Chodníky jsou ale brány za komunikace, k jejich zúžení musí dát souhlas odbor dopravy. I když je odborem úřadu, nejde v tomto případě o záležitost samosprávy, ale státní správy,“ zdůraznil. „Uvedl také, že oficiálně se s protesty podnikatelů ještě nesetkal, ale protože sám podniká, podobné informace má.