„Cílem tohoto projektu je omezit přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa tím, že redukuje službu pro komunikace se státem do jednoho univerzálního místa,“ uvedl tiskový mluvčí Jan Engler.

„V tomto případě do městského úřadu, kde bude teď možné získávat a ověřovat data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřovat dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak. Lze tu ale také získávat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi či dávat podání pro zahájení řízení správních orgánů,“ vypočítával Engler.

„Instalace a zprovoznění CZECHPOINTu trvaly týden. Umístili jsme ho do živnostenského odboru, protože zde už předtím poskytovali výpisy z obchodního a živonostenského rejstříku,“ upřesňoval starosta Jan Baloun. „Teď nově přibude výpis z katastru nemovitostí a od prvního ledna i z rejstříku trestů.“

Vzhledem k dřívější praxi nové zaškolení pověřených pracovnic trvalo dvě hodiny. Zájemce o novou službu bude ale patrně více zajímat kapacita. Postřednictvím CZECHPOINTu v MěÚ budou moci souběžně záležitosti vyřizovat dva lidé naráz.

„Podobné služby poskytovala třeba i pošta. Rozdíl je v tom, že výpisy získané u nás nebudou mít jen informativní charakter. Budou veřejnou listinou použitelnou u soudu a podobně jako doklad. Mají totiž navíc ověřovací doložku a jsou opatřeny kulatým razítkem,“ zdůraznil největší výhodu nové služby starosta.

Kromě toho, že ministr Langr CZECHPOINT dnes spustí a jako první vyzkouší, ve 13 hodin se v prostorách radnice krátce setká se starostou a oběma místostarosty. Přibližně ve 13.05 hodin už je ale do obřadní síně úřadu naplánována krátká beseda ministra se zaměstnanci úřadu a zástupci tisku. V 13.30 hodin by pak měl být v odboru živnostenského úřadu CZECHPOINT oficiálně spuštěn.