„Očekáváme je v pondělí ráno,“ řekla v pátek místostarostka Marie Hlávková a doplnila: „Jsou určeny na pokrytí nákladů bouracích prací. „Tím se ušetří pět milionů, které mělo původně na opravu budovy pro letošek v plánu město. Zůstanou na příští rok, kdy se má zahájit přestavba vynucená havarijním stavem. Posílí tak 15 milionů, s nimiž pro tento účel Rokycany ve svém rozpočtu (schvalovat se bude 17. 12.) počítají na příští rok.

S potěšením také město zaregistrovalo, že Rozpočtový výbor Parlamentu ČR akceptoval žádost Rokycan o dotaci pro školu a uvažuje pro ni s 12 miliony. „Je praxí, že návrh obcí musí někdo z poslanců podpořit a toho se ujali Jiří Pospíšil a Vladislav Vilímec. Za to jsme hrozně rádi,“ říká místostarostka. „Teď půjde o to, jestli i další lidé, kteří nám podporu přislíbili, při hlasování v parlamentu pro Rokycany zvednou ruku,“ konstatovala Hlávková.

Další žádost o dotaci pro ZŠ ulice Míru zaslali Rokycanští krajskému úřadu a připravuje se žádost do Evropských fondů. S odesláním se však musí počkat do ledna, až bude dokončený projekt na rekonstrukci školní budovy.

Související článek: Sedmdesát milionů nestačí