Akci si vynutilo ujetí svahu vlevo za obcí. Následně se za Smědčicemi do půlky utrhla silnice a opodál ještě dvakrát. Realizaci oprav vysoutěžila firma Bögel a Krýsl.

„Nejprve bylo třeba svah zpevnit do hloubky i po celé hraně,“ uvedla k náročné ú– pravě, z níž už je dnes vidět jen ´koruna´ železobetonové římsy, zastupující náměstkyně SÚS Jana Mrázová. Předtím ale bylo třeba zavrtat do svahu mikropiloty – ocelové závitové tyče. Po jejich zalití betonovou maltou půdu zpevnila hráz opěrných sloupů.

„Práce ve svahu sama o sobě byla náročná a navíc ji ztěžoval fakt, že z ekologockého hlediska i kvůli zpevňujícímu účinku kořenů se v zalesněném terénu kácelo jen minimálně,“ dodala Mrázová. „Manipulace s mechanismy tím byla, a vlastně ještě je, značně znesnadněná. Teď se pokračuje hutněním terénu za římsou ve vozovce,“ popisovala Mrázová.

„Největší komplikací je ale provoz,“ konstatoval stavbyvedoucí Jiří Kudrna. „Stavba probíhá jen při jeho částečném omezení (semafor řídí střídavě průjezd vozidel z jedné či druhé strany) a s vyloučením vozidel nad 3, 5 tuny. „Kamiony to ale stejně nerespektují. Osobní auto se mechanismům stojícím na silnici vyhne, kamion ne. Aby neucpal silnici, musí se nakonec přemisťovat technika. To práci brzdí,“ posteskl si stavbyvedoucí.

Pro usnadnění a zpřehlednění vjezdu do zatáčky zmizel úzký pás stromů na svahu vpravo pod obcí. Teď se kolem dostavuje opěrná gabionová zeď z drátěných košů vyplněných kameny.

„Subdodavatelské firmě jde práce od ruky a určitě tohle řešení vypadá lépe než betonový monolit,“ hodnotila Milena Mašková, naše průvodkyně stavbou a jinak technik zakázky. „Před posledním domem,“ dodala, „podle dohody s obcí zeď přeruší místní komunikaci, odkud byl nebezpečný výjezd na silnici. Na konec se osadí pouze schody,“ ukazovala.

Vrchem kolem gabionové stěny vede další cesta napojující se obloukem na zaslepenou. K řešení místa ale vznikly připomínky. „Zeď částečně zasahuje do soukromých pozemků a jejich majitelé mají obavy, že by k nim větší, třeba hasičské, auto nezajelo,“ konstatoval ve čtvrtek při kontrolním dnu starosta obce Miloslav Zeman.

„Je třeba technicky problém dořešit.“ Silničáři namístě řešení našli. Stěna se o kousek zvýší, terén dosypáním zpozvolní, a tím se sklon cesty změní a její oblouk rozšíří.

Vozovka se rekonstruuje v délce 450 metrů. „Řešení celku se lidem líbí,“ hodnotil starosta. „Těšíme se také, až opravený úsek doplní dvě stě metrů nového povrchu silnice směrem do nitra obce. Tím zmizí rozbitá část na jejím začátku,“ vysvětloval Zeman.