„Nepochopím to. Velikým nákladem ji loni celou opraví, udělají i novou fasádu a pak, na začátku podzimu nádraží zavřou,“ říká starosta František Končel. „Telefonovali jsme kvůli tomu, psali, a zatím všechno marně,“ podotkl. Lidé ale chodí na úřad, stěžují si i vytýkají, že jeho představitelé se situací nic nedělají.

„Neshody vlastně začaly už lavičkami,“ sdělil starosta. Ty po opravě budovy dráha na peron nevrátila. „Starším to dost vadilo a nám se s Českými drahami nedařilo dohodnout,“ líčil Končel. „Nakonec město koupilo dvě své, ale ty z peronu skoro obratem odstranili, že na pozemku drah nemají co dělat.

Současná situace ale lidi trápí hůř. „Každý strašně nadává, ale nic s tím neuděláte. Je to stát ve státě,“ uvedl Zdeněk Balej. „Prší, fouká vítr, mrzne…jsme tam jako ovce. Investovali do nádraží velké peníze a pak ho zavřou. To nedává smysl,“ poukazuje i Josef Baum. „Vezměte si, že předtím čekárnu vybavili ještě novými přímotopy,“ trumfoval Balej, „a dodal: „Žena na nádraží prodávala lístky, kvůli uzavírání stanice ale nakonec šla předčasně do důchodu. Její kolegyně jezdí do Rokycan. Ani to lidé nemohou pochopit – krásně opravený barák a oni pracovníky stáhnou,“ konstatoval.

“Zákazníky drah odrazuje i to, že na zastávce v Mýtě nesvítí několik světel, a to v současném ročním období příchod na nádraží nečiní zrovna příjemným,“ zdůraznil místostarosta Jan Auinger. To a hlavně fakt, že občané jsou velmi nespokojeni s celkovými podmínkami, za kterých je České dráhy dopravují, zaznělo i v oficiálním dopise města zaslaném plzeňské správě.

“Ti cestující, kteří vám ještě zůstali věrni, zvažují, zda raději nezvolit jiný dopravní prostředek. V Mýtě aspoň tu volbu mají,“ stojí v něm (kráceno) a dále: „Útrapy uživatelů Vašich služeb nevyváží ani možnost cestovat do blízkých obcí zdarma, ne vždy je stačí průvodčí ve vlaku odbavit.“

Odpověď Českých drah je podle názorů Mýtských nicneříkající, respektive – neřešící problémy. Z Uzlové železniční stanice Plzeň jim totiž sdělují, že se zabývali ekonomickým posuzováním nákladů na jednotlivých místech, včetně porovnávání nákladů na prodej jízdenek v porovnání s tržbami. Podotýkají, že při posuzování rentability jsou brány v úvahu i další faktory, třeba využití čekáren cestující veřejností.

Vyjádření, jak nádraží z posuzování ale vyšlo, chybí. Nedozvěděli jsme se to ani my při rozhovoru s vrchním přednostou uzlové stanice Milanem Krondlem. Zopakoval nám však v malé obměně Mýtským už tlumočené sdělení, které pro jejich záležitost nevyznívá beznadějně: „Zatím nebylo definitivně rozhodnuto o ukončení výdeje jízdenek na zastávce Mýto.“

Přidal také potěšující zprávu: “V dohledné době i zvažujeme jeho znovuotevření, záleží ale na personálním obsazení. Prioritnější je zajištění provozu v Rokycanech, kde se prodá daleko více jízdenek.“ Přesnější údaj časového horizontu, kdy by výdejna mohla být znova otevřena, jsme zatím nevyzvěděli.

Ale právě od toho se odvíjí i problém zavřené čekárny: „Bohužel, vzhledem k vandalismu nelze ponechat bez dohledu vnitřní prostory zastávky,“ říká Krondl s dodatkem, že dráha ani nemá za povinnost mít na zastávkách přístřeší pro cestující.