Pavla Čechury, starosty Bušovic, který se stal garantem celé akce, jsme se zeptali:
Jak myšlenka vznikla?
„Město Plzeň, které je vlastníkem mnoha pozemků v okolí Kokotských rybníků, nechalo zpracovat odbornou studii možnosti jejich revitalizace. Měli jsme se k ní vyjádřit. Napadlo mě, proč situaci nevyužít k vytvoření naučné stezky, která by na krásy krajiny více upozornila. Oslovil jsem Václavu Kuklíkovou, tehdejší starostku Dýšiny, a další den jsme se setkali s náměstkem primátora Plzně a šéfem lesů. Záměr jsme projednali i v komisi životního prostředí a uskutečňování akce se dalo do pohybu.“

Co obnáší taková příprava?
„Spoustu vymýšlení, ježdění, obstarávání a práce. Ale Bušovicko za to stojí. Navíc projekt navazuje na dlouhodobý záměr vytváření krajinných prvků – zastavení a remízku – mezi Střapolí, Sedleckem a Bušovicemi.“

Z čeho se stezka sestává?
„Z vytýčené trasy, s jejímž vyznačením nám pomohl Český svaz turistů Plzeň. Během jejího zdolávání návštěvník narazí na jedenáct zastavení s informačními tabulemi o přírodovědných a historických zajímavostech místa. Součástí trasy jsou i dva altány.“

Nabídnete v sobotu vedle no– vých vědomostí ještě nějaké zpestření slavnostní chvíle?
„Chystáme divadelní představení na motivy místní pověsti a také pěvecké vystoupení. Na místo je možné se dostat i speciální linkou stavící v Dýšině, Chrástu, Smědčicích, Sedlecku, Střapoli a Bušovicích.