Druhá etapa oprav Terapeutické komunity Vršíček se blíží ke konci. Klienti křesťanského centra nedaleko Litohlav se ale ještě neradují. Do května příštího roku, v němž má být rekonstrukce zcela hotová, se přesunuli do prozatímního obydlí na okraji Prahy.

Bývalou hájenku, kterou odkoupila Evangelická metodistická církev, už by dnes málokdo poznal. Komunitní středisko, v němž se muži léčí z různých závislostí, získalo na přestavbu tamějších prostor dvacet dva milionů korun. První fáze projektu je dokončená, druhý finiš je takřka za dveřmi. „Hrubá stavba už stojí a pracuje se uvnitř, dělají se rozvody, omítka i podlahy. Pokud bude hezké počasí, začne práce na opláštění budovy,” sdělil ředitel Marek Novotný. Klienti kvůli změnám museli opustit středisko a jejich provizorním domovem se staly Horní Počernice. „Myslím, že jsme se stali přirozenou součástí místní komunity a klienti se tu cítí dobře. Terapeutický program tady probíhá beze změn,” uvedl Novotný. Nazpět do Litohlav však muži, jež absolvují odvykací kúru, se vrátí až v květnu následujícího roku.

V rámci chystaných změn připravuje Vršíček také terapii pro rodiny. Ředitel se ztotožňuje s moderními terapeutickými přístupy, které považují rodinu za podstatný faktor ovlivňující jedince. „Je důležité, aby před jeho návratem proběhlo několik setkání s blízkými, mohou se zde například otevřít některé křivdy nebo zranění, jež je nutné řešit,” míní. Možnost toho, že by se v komunitě léčily i ženy, je podle slov Novotného zatím hudbou budoucnosti. Nutné splnění pravidel pro koedukované středisko teď nejsou schopni naplnit.