Projednávaná problematika kůrovcové kalamity nenechala v klidu krajskou radní Radku Trylčovou či Petra Zahradníka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství. Záštitu převzaly Lesy města Rokycan (LMR).

Starosta Rokycan Václav Kočí v souvislosti s kůrovcem promluvil i o devastaci měst-ských lesů: „Největší jsme zaznamenali v odloučeném pracovišti u Nepomuka a tady v polesí Cháchov.“ Mínil ale, že vzhledem k dobré spo-lupráci města a lesáků zatímní situaci zvládnou. „Letos budeme kácet pouze kůrovci napadené dřevo. Vloni to už bylo sedm tisíc kubíků, kolik letos, nejsme schopní odhadnout. Záleží především na počasí,“ konstatoval šéf LMR Stanislav Suda.

Účastníci se shodli, že očekávají kvůli poklesu cen dřeva způsobenému obrovskými těžbami veliké prodělky. Mohou vést i k existenčním problémům. Lesáky zatíží zpracovávání kalamity a nebudou ani peníze na zalesňování a další práce v lese.