Ačkoli podle zkušeností některých poskytovatelů, např. vedoucí rokycanské pobočky Centra pro zdravotně postižené Jany Červenkové, lidé stále považují příspěvek na péči za přilepšení k důchodu, nevidomá paní za něj nakupuje služby.

„Využiji ho plně. Charitě platím 50 korun za hodinu, centru 60 korun a soukromé pečovatelce, která mě v pátek vyveze na nákup nebo mě vozí k lékaři, dám za cestu stovku. Ta mi ještě pere a vozí obědy, ty zatím za 20 korun. Bez pomoci těchto lidí bych se neobešla,“ říká žena s tím, že příspěvek jí hodně pomohl.

„Před tím jsem musela vystačit s důchodem, ale náklady na bydlení rostou a všechno je drahé. Navíc ke všemu někoho potřebuju. Je strašné, když je člověk sám, starý a slepý,“ dodává paní, které podle jejích slov zatím nikdo pořádně nevysvětlil, proč vlastně její mozek přestal komunikovat s očima.

Dvojice asistentek centra má 14 takových klientů. „Naše kapacita bude brzy plná,“ sdělila vedoucí Červenková.

Podle vedoucí sociálního a zdravotího odboru rokycanské radnice Blanky Kohoutové je ale možností, kde si službu zajistit, na Rokycansku dost. „Jen v Rokycanech je asistenční i pečovatelská služba a v charitě by měl vzniknout dům pokojného stáří. V okolí jsou navíc pobytová zařízení,“ řekla Kohoutová s tím, že žadatelé uspějí ve většině případů aspoň s prvním stupněm závislosti.

„Domnívám se, že řada z nich se snaží zabezpečit tuto péči osobami z nejbližšího okolí,“ dodala. Faktem je, že z 941 žádostí o příspěvek na péči či změnu stupně závislosti jich loni úřad zamítl jen 161.


Rokycanský sociální a zdravotní odbor vyplatil minulý rok 1248 příjemcům tohoto příspěvku z celého okresu celkem 69 819 tisíc korun. Z nich převažovali počtem 511 příjemci příspěvku s prvním stupněm závislosti. Druhý stupeň byl přiznán 387 lidem, třetí 193 a čtvrtý, který znamená úplnou závislost, byl vyplácen 157 osobám.

Využití příspěvku mohou jeho příjemci kombinovat. Mohou tedy využít péči osob blízkých zároveň s profesionálními sociálními službami. I podle zákona je totiž důležité udržet částečně či úplně bezmocné v jejich přirozeném prostředí. Příspěvek je ale poskytován také těm, kteří se rozhodli pro služby pobytových zařízení.