Investice je náročná finančně i stavebně: „Ekonomicky se pohybuje kolem tří milionů, přičemž zvolený prostor musí splňovat všechna přísná kritéria. Bude tady místo pro stovku hrobů, v jednom rohu meditační zahrada, ve druhém rozptylová loučka a součástí místa posledního odpočinku musí být i kolumbárium, zvonice, sociální zařízení nebo kříž. Přesně podle řádu o pohřebnictví,“ vyjmenoval Ferscmnan základní podmínky. V areálu poblíž sběrného dvora nechybí pochopitelně vstupní brána ani oplocení. Nyní se dokončuje fasáda márnice, což je předposlední z pěti etap. Zatím s náklady kolem dvou a půl milionu korun a příští rok přijde na řadu parkoviště se zámkovou dlažbou. Kolaudovat se má v roce 2022, přičemž starost už má vytipovaného adepta na kopání hrobů.

Pozůstalí z Němčovic dosud jezdí zpravidla do Újezdu u Svatého Kříže, Kamence nebo do Plzně. Počítají, že by za dva roky urny s blízkými přemístili do své vesnice.