„Přátele, kteří mne od rána bombardovali zprávami a telefonáty, ujišťuji, že tentokrát jsem příslušný dokument odevzdal už před deseti dny,“ usmíval se starosta obce Karel Ferschmann. V létě to totiž při dětském táboru nezvládl a lidé tak jdou k urně až 26. ledna.