Našel pochopení u zastupitelů, takže se tu před bezmála pěti lety pustili do investice za tři miliony korun. S podporou Plzeňského kraje a citlivým pohledem hygieniků. „Jenže hned na startu jsem netušil, jaká kritéria musíme realizovat. Místo pro stovky hrobů, v jednom rohu meditační zahrada, ve druhém rozptylová loučka a součástí místa posledního odpočinku musí být i kolumbárium, zvonice, sociální zařízení nebo kříž. Přesně podle řádu o pohřebnictví,“ vypočítal představitel obce základní požadavky. V novém areálu poblíž sběrného dvora nesmí chybět ani vstupní brána, oplocení nebo márnice. A ke standardu 21. století se řadí parkoviště se zámkovou dlažbou, čímž vyvrcholila poslední z pěti etap projektu.

Čtvreční kolaudační řízení se odehrálo bez závažnějších podnětů. „Takže hned na začátku roku 2022 můžeme uzavírat se zájemci nájemní smlouvy na kolumbária nebo hrobová místa, jichž je 250. S tím, že takový dokument by měl minimálně pětiletou platnost,“ má jasno Ferschmann.