Víceúčelové zařízení Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbiroze bylo dějištěm výcviku jednotek požární ochrany z Německa.

V pořadí už druhém, přičemž v každém z obou cyklů tu cvičilo dvacet záchranářů. Tři dny ve speciálním flashover polygonu absolvovali pod vedením velitele rokycanské stanice Jana Hory, který nám řekl: „Unikátní zařízení dokáže věrně simulovat skutečné podmínky při požárech v uzavřeném prostoru nebo na volném prostranství. Dokonale prověří taktiku a vedení zásahu v extrémních podmínkách, kdy se teploty pohybují od šesti set až do tisíce stupňů Celsia."

Dodejme, že akci organizoval HZS Plzeňského kraje ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR ve Zbirohu. Závěrečného ceremoniálu a předání osvědčení o zvládnutí výcviku se zúčastnili kromě hlavních představitelů HZS České republiky a HZS Plzeňského kraje i zástupci státní správy a samosprávy regionu Horní Falc.