Stod rovněž v oboru gynekologicko-porodnickém. Rozhodnutí o prodloužení stěžejních vzdělávacích akreditací obdržely nemocnice od ministerstva zdravotnictví, což pomůže nemocnicím přilákat mediky.

„Vzdělávací akreditace jsou nezbytné k tomu, aby se absolventům lékařských fakult, když u nás pracují, započítávala praxe do povinného předatestačního vzdělávání,“ vysvětluje ředitel Stodské nemocnice Alan Sutnar. Ministerstvo vydává akreditace zpravidla na období pěti let a následně je na žádost nemocnic obnovuje. „Jsme rádi, že jsme akreditaci obhájili. Jednáme s třemi absolventy, kteří u nás chtějí pracovat a připravovat se na atestaci. Věřím, že náš tým posílí,“ upozorňuje ředitel Rokycanské nemocnice Jaroslav Šíma.

Nemocnice Plzeňského kraje ale mají a obhajují i akreditace pro další obory , jako jsou například praktický lékař pro dospělé, rehabilitační a fyzikální medicína, geriatrie, pediatrie, anesteziologie či radiologie.