Od ledna v nich působí cévní poradny, které vede zkušený chirurg a specialista Miloslav Čechura. Pacienti mohou přijít bez objednání i bez doporučení ošetřujícího lékaře. V Rokycanech vždy ve čtvrtek mezi 12. a 15. hodinou.

Poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s onemocněním tepen a žil. „V případě žilních onemocnění se jedná nejčastěji o varixy, tedy křečové žíly. Kromě vyšetření a konzervativní léčby provádíme samozřejmě i operativní léčbu,“ říká Čechura s tím, že onemocnění žil se týká širokého spektra pacientů prakticky všech věkových kategorií.

Tepenná onemocnění jsou výrazně častější u pacientů nad padesát let a postihují hlavně dolní končetiny. Vyšší riziko komplikací je u pacientů s cukrovkou. „V ambulanci budeme samozřejmě řešit i onemocnění krkavic, protože v současné době je problematika cévních mozkových příhod na vzestupu a jejich prevence operační léčbou sklerotických zúžení krčních tepen je důležitá,“ zdůrazňuje specialista.