Starostové okresu o žádné oddělení Rokycanské nemocnice, a. s., přijít nechtějí. Jsou rozhodnuti dětské oddělení i porodnici bránit. Záležitosti se iniciativně ujalo Sdružení obcí Horní Berounka - Povodí Klabavy, ale přidali se i představitelé dalších míst okresu.

Starosta Hrádku Jaroslav Perlík nám řekl: „Úterek byl ve znamení domluv podrobností, nyní strašický kolega Jiří Hahner, jakožto předseda mikroregionu, spolu s dalšími dává petici dohromady. Dnes ji odesíláme krajskému radnímu pro zdravotnictví Václavu Šimánkovi, aby měl podklad před pondělním jednáním se zdravotními pojišťovnami k dispozici.”

„Nevidíme důvod, proč by zdravotní péče zrovna pro obyvatele Rokycanska neměla být stejně dostupná jako pro ostatní,” zdůrazňují starostové a mají další připomínky. Mimo jiné třeba tu, že léta se větší místa okresu snaží sponzorsky přispívat na přístrojové vybavení nemocnice. Proto nyní tím hůře chápou destruktivní nápady zdravotnických instancí. Ve svém rozhořčení nejsou zdaleka sami. Svědčí o tom četné reakce občanů. Ostatně, dostává je i redakce.

„ZRUŠIT? NE!!!” zaznívá
z nich jednoznačně. Třeba Irena Kaloušová uvádí: „ V rokycanské nemocnici se nám narodili tři synové, také vnuk a vnučka. Teď by nějaký snaživec chtěl porodnici zrušit? Při dnešních škrtech vlády, kdy podpora mladých manželství je už tak oškubaná? Jak mají mít porodnice na kontě 500 odrozených dětí za rok?! To je pěkná blbost,” míní.
„Nejspíš se teď bude rodit
v autech - jak už se stává - při cestě od jedné přeplněné porodnice k druhé?” namítá i Dana Pospíšilová.
„Buďme rádi, že klesá úmrtnost kojenců v celé republice, a nedovolme, aby nám VZP za to, jak hospodařila, rušila naši porodnici,” dodává Kaloušová.
Zastánci rokycanské nemocnice na její obranu rovněž uvádějí, že ze zeměpisného hlediska to sem mají blíž i lidé z některých míst Plzeňska a také toho plně využívají. Nejen rodičky!

„Zajímalo by mě, kdy VZP začne se šetřením u sebe.
V Plzni má baráky, ale prázdné. Pronajala si však nový hotel, kde platí nájemné,” konstatovala Eva Holubová. Pravdou je, že krajská pobočka v jednom novém hotelu sídlí. Jak je tomu ovšem s vlast- 
nictvím dalších domů, nevíme. Třeba podobně jako v Ro- kycanech, kde - coby majitel - musí záležitost s využitím kapacity zrekonstruovaného objektu rovněž dořešit.