"Zatím rámcová smlouva s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou platí do konce roku 2012,” uvedla ředitelka Hana Perková. Potvrdila ale také, že teď se hodně argumentuje ukazateli, třeba počtem porodů, které oddělení vykáže, a podobně. Právě fakt, že nemocnice v Rokycanech se nedostala na stanovené číslo pět set, vzbudil strach o přežití jejího gynekologicko - porodnic- kého oddělení. „Pojišťovna může říci, že nenasmlouvá na další období výkony, což by činnost zastavilo,” podotkla Perková. „Nebude to ale ona, „dodala, „kdo by porodnické, dětské či jakékoli jiné oddělení zavřel. To je v kompetenci jiných a političtí představitelé nadále ujišťují, že nemá dojít k omezení péče. V tomto smyslu také Zdravotnický holding Plzeňského kraje v současnosti vede jednání,” zdůraznila.

S největšími problémy se ale momentálně potýká interna. „Dochází tam ke generační obměně. Za zkušené lékaře, kteří odešli, se nenašla rovnocenná náhrada. Absolvent fakulty není ještě plnohodnotný lékař. Nabrali jsme je, ale potřebují zácvik,” vysvětlila ředitelka.

Oficiálního primáře oddělení také v současnosti nemá. Zastupujícím se prozatím stal Aleš Sedláček. „Zvolili jsme jiný způsob řízení, každý má na starosti určitý úsek, existuje tedy zástupce péče o JIP a podobně,” objasnila Perková. Vzhledem k tomu, že jedno ze tří oddělení interny dosud prochází rekonstrukcí, úbytek plně kvalifikovaných lékařů nemá podle vedení nemocnice na péči o pacienty dopad.

„Ve vedení VZP došlo ke změně, právě mířím na jednání s novým krajským ředitelem,” uvedl včera krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek. Znovu potvrdil, že je proti rušení porodnic. „Zajímalo by mě, kdyby se zavřely ty menší - v Rokycanech, ve Stodě a podobně, kde by matky potom rodily. Hlavně, kde by pojišťovna pro to našla rezervy!” podotkl. „Jestliže někdo ze zákona platí zdravotní pojištění, musí mít zajištěnou dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Rokycanská porodnice je určitě kvalitní a vyhledávaná,” zdůraznil.