„Jejich dary ale oproti původnímu záměru nebyly použité na vybavení CT pracoviště, protože k realizování projektu zatím nedošlo," uvedla ředitelka zařízení Hana Perková.

Za finanční prostředky Plzeňského kraje se však uskutečnila rekonstrukce chirurgického oddělení. Jeho dovybavení nábytkem a dalšími drobnostmi pak bylo možné právě díky penězům věnovaným obcemi regionu.

Příspěvek Rokycan byl poskytnutý zvlášť a sehrál trochu jinou roli. Byl určený na obnovu nutného přístrojového vybavení operačních sálů. a jednalo se o 245 800 korun.

Více přímo v Deníku.