„Raduji se, ale raději potichu, abych to zatím nezakřikla. Rozhodnutí není podepsané," konstatovala ředitelka nemocnice Hana Peková. Vyjádření nám poskytla ihned po skončení jednání se zdravotními pojišťovnami. Rokování se účastnila spolu s představiteli kraje a zdravotnického holdingu. „Zprvu pro naše zařízení zazněl dost tvrdý návrh," informovala. „Objevil se ale i protinávrh a věřím, že po diskusi je na nejlepší cestě k přijetí. Kraj a holding nám v tom moc pomohly. Teď bude smlouva předaná vedením pojišťoven k ratifikování. Do týdne bychom ji měli obdržet i my. Všechno zatím směřuje k tomu, že by péče na jednotlivých odděleních nebyla od ledna utlumená," sdělila Perková.

„Výhled na uzavření střed- nědobé smlouvy s pojišťovna- mi, bez veškerých omezení, je po roce obav ze zrušení skvělý," mínil i primář gynekologického oddělení Jan Vileta. Právě tomuto pracovišti, byť vyhledávanému, nejvíce ze všech oddělení v nemocnici hrozilo uzavření. „Pro zaměstnance bylo těžké vydržet. Pořád ale věřili v dobrý konec a neutekli," kvitoval s ulehčením primář. „Přitom se to klidně mohlo stát," dodal. „České zdravotnictví už eviduje případ, kdy se z obavy před zavíráním personál rozběhl a zařízení zaniklo, ještě než padl definitivní verdikt," připomněl.

Více přímo v Deníku.