Počet nemocných na Rokycansku, v přepočtu na sto tisíc obyvatel, tento týden dosáhl čísla 817,2. Informovala o tom epidemioložka Mária Spáčilová z ro– kycanského pracoviště Krajské hygienické stanice Plzeň.

V případě akutních respiračních onemocnění je v pro– centuálním vyjádření situace následující:
Ve skupině do 5 let došlo oproti minulému týdnu sice k poklesu nemocných o 3,4 pro– centa, ve všech ostatních věkových skupinách byl ale za– znamenaný nárůst pacientů. Mezi 6 až 14letými o 24,1 pro– centa, u 15 až 24letých o 16,4 procenta, v případě 25 až 59letých dokonce o 51,9 procenta a nad 60 let o 18,5 procenta.

V případě ´chřipkovitých´ onemocnění mezitýdní zvýšení činí 104,8 procenta. Největší příliv pacientů zaznamenali lékaři ve dvou věkových skupinách. Jednalo se o 6 až 14leté, kde se nemocnost vyšplhala o 94,4 procenta. Mezi 15 až 24letými pak do– konce, v přepočtu k minulému týdnu, vzrostla o 199,9 %.

V souvislosti s tím se ale ještě o opatřeních, která by ome– zovala shromažďování lidí, a tedy přenos nákazy, v okrese neuvažuje. „Zatím ještě nemocnost plošně natolik nestoupla. Různá zařízení ale mají možnost vyhlásit dočasné uzavření podle okolností i samostatně,“ objasnila Spáčilová. Rozhodla se k tomu třeba uplynulý týden mýtská škola či stupenská devítiletka, která má chřipkové prázdniny v těchto dnech.