Stanovisko starostů, kteří jsou členy Ligy je stejné - odmítají radar, a to přestože jsou někteří z nich členy vládní Komise pro rozvoj Brdska. Ta vznikla nedávno ve Strašicích, kam byli pozváni zástupci patnácti obcí, mezi které se má údajně rozdělit 200 až 300 milionů korun jako dotace na rozvoj zanedbaného regionu.

Zpřístupnit padrťské rybníky ?

Zatímco starostové z Příbramska bojují proti případné výstavbě základny, někteří jejich kolegové na Plzeňsku se snaží z vládní nabídky získat nějaké výhody, které už naznačili dříve. Vždy se pokoušeli o to, aby byly Brdy více zpřístupněné. Ministři ještě na výjezdním zasedání vlády, ale i jindy naznačili, že by se vojenské Brdy měly zmenšit. Slibují, že se armáda bude zabývat možnostmi dalšího zpřístupnění. Ministryně obrany Vlasta Parkanová dokonce naznačila, že by bylo možné zpřístupnit veřejnosti padrťské rybníky.

„Přitom jaksi opomněla dvě skutečnosti - za prvé Břízkovec, kde by mohla uvažovaná základna stát, je poblíž Hořejšího padrťského rybníka a za další je do blízkosti rybníků zakázán vstup, protože jde o hygienické pásmo kvůli odběru pitné vody,“ podotkl k tomu Pavel Čámský ze sdružení Brdy-Res publica, které bojuje za vyhlášení Brd chráněnou krajinnou oblastí. Čámský se navíc obává toho, že kdyby byl újezd někdy v budoucnu přeci jen zpřístupněn, krajinu, která nebude nějakým zákonným prostředkem ochráněna, zdevastuje turistika, potažmo nějaká zástavba.

„O zpřístupnění se pokoušela skupina obcí na Plzeňsku už dávno a nyní využila situace kolem radaru,“ míní Pavel Hutr, starosta Věšína s tím, že mu volal kolega ze Spáleného Poříčí a zval jej na schůzku, kde se má právě o zpřístupnění Brd hovořit. „Odmítl jsem přijet. Mám opačný názor na zpřístupnění újezdu,“ dodal Hutr. Ten podobně jako jeho kolegové z Ligy proti radaru pojede až na další setkání určené pro 15 obcí, které vláda vytipovala pro poskytnutí dotace.

V Komisi pro rozvoj Brdska je Hutr zvolen náhradníkem v případě, že by nemohl být přítomen jednání člen komise, kterým je rožmitálský starosta Josef Vondrášek. S nimi sedí v komisi i starosta Trokavce Jan Neoral. Kromě starostů mají do komise delegovat své zástupce na úrovni náměstka i ministři a hejtmané. Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann potvrdil, že určil svého ekonomického náměstka Vladislava Vilímce. Za Středočeský kraj jmenoval hejtman Petr Bendl do komise svého náměstka Josefa Vacka, bývalého starostu Příbrami. Na poradě 17. září ve Strašicích byl jednomyslně do vládní komise pro finanční pomoc obcím brdské oblasti zvolen rovněž starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek.

Neoral bude trvat na svém

Zapřísáhlý odpůrce radaru Jan Neoral nevidí v členství v komisi střet zájmů. „Moje účast ve vládní komisi naprosto neznamená, že to pan premiér Topolánek bude mít se mnou nyní jednodušší. Odmítám nadále radar a trvám na tom, že toto monstrum do České republiky nepatří. Pokud vláda najednou našla finanční prostředky a má za to, že je třeba napravit letité zanedbávání brdského regionu, budu s ní spolupracovat, pokud hodlá pomoci všem obcím, zejména malým v těsném okolí Vojenského újezdu Brdy. To považuji za spravedlivé.

Nesouhlasím tedy s privilegováním vybraných obcí a nic mi nebrání v tom, abych pomohl získat peníze pro všechny vesnice. Nesouhlasím a nebudu souhlasit s podmiňováním vládní pomoci změnou přístupu k radaru, nebo s jinými podmínkami, například výběrem obcí opsáním nějakého pomyslného kruhu okolo Míšova. Nakonec premiér řekl, že se pomoc přece netýká radaru. V tomto jsem zajedno se starosty z Ligy,“ uvedl Neoral.