Nechci předbíhat zápis, který máme obdržet. Mohu ale vyjádřit za sebe svůj názor:

Moje účast ve vládní komisi naprosto neznamená, že to vláda bude mít se mnou nyní jednodušší. Odmítám nadále radar a trvám na tom, že toto monstrum do ČR nepatří. Pokud vláda našla finanční prostředky a má za to, že je třeba napravit letité zanedbávání brdského regionu, je to dobrý čin, budu s ní spolupracovat, pokud hodlá pomoci všem obcím, zejména malým, v těsném okolí Vojenského újezdu Brdy. To považuji za spravedlivé.

Nesouhlasím a nebudu souhlasit s podmiňováním vládní pomoci změnou mého přístupu k radaru, nebo s jinými podmínkami, například opsáním nějakého pomyslného kruhu okolo Míšova (vždyť premiér řekl, že se pomoc přece netýká radaru?), a proto také nesouhlasím s pomocí jen některým obcím okolo tohoto bodu. V tomto jsem zajedno s Ligou starostů.

Jan Neoral, starosta Trokavce