Rok 2022 byl ovšem pro poplatníky výjimečný. Tentokrát poprvé neobdrželi platební výměry formou složenek, ale museli sami vyvinout iniciativu. „Právě v tom vedení města spatřuje základní problém a přišlo se vstřícným krokem. Kdo obě položky uhradí do konce října, vyhne se citelným sankcím,“ sděluje mluvčí úřadu Tereza Maixnerová. Okřídlená věta, že neznalost zákona neomlouvá, není v tomto případě na pořadu dne. Rokycanští totiž s volebními lístky pro výběr komunálních politiků obdrželi výzvu, zda mají poplatky za psy a za systém odpadového hospodářství uzavřené! „Kdo to ale do 31. října nestihne z jakýchkoliv důvodů, musí počítat s tím, že neuhrazený poplatek bude navýšen o sto procent. Náklady na vymáhání pohledávek stále rostou,“ dodává Maixnerová.

Ani v následujících letech nehodlá město distribuovat složenky k místním poplatkům. Variabilní symbol, termín splatnosti poplatku a číslo účtu za daný poplatek zůstává shodný pro všechny roky, stačí si jej tedy poznamenat. V případě změny poplatku bude aktuální částka uveřejněná na internetových stránkách města.