Pokládáte se za pravověrného Rokyčáka?

Určitě. Narodil jsem se sice v Benešově, hned potom se ale rodiče přestěhovali do Rokycan. Tady jsem páchal s kamarády klukovské vylomeniny, začal pokoušet sport a vychodil základní školu. V Rokycanech jsem poznal i svou ženu a narodili se nám tu dva synové. Teď už mám dokonce čtyři vnoučata.

Jak jste přijal návrh, abyste se stal starostou svého města?

Nešel jsem do voleb s představou starostenského křesla, mým přáním bylo místo radního. Nebudu zapírat, že návrh na zastávání nejvyššího postu, který jsem dostal od členů tří volebních subjektů, mi udělal radost. Stejně jsem ale docela dlouho vlastně týden všechno zvažoval. Nakonec zvítězila chuť podílet se na dalším vývoji Rokycan. Rozhodl jsem se, že funkci přijmu. Taková výzva se neodmítá. Vyslovená důvěra mě, jak už jsem řekl, potěšila, ale zároveň zavázala.

Předpokládali jste před ustavujícím zasedáním, že sdružení Pro naše Rokycany a vy osobně takhle uspějete?

Očekávali jsme úspěch ČSSD i jejich lídra a stejně tak v případně hnutí ANO. Sami jsme pro naše sdružení takovou podporu nepředpokládali. Výrazný úspěch, zejména pak nejvyšší hlasový zisk Karla Východského a Karla Vodičky, nás samozřejmě potěšil. První ze jmenovaných ale už před volbami ujistil, že se nemíní vzdát profese lékaře. Vodička váhal, nakonec však nominování nepřijal. Já se stal kandidátem na starostu až v průběhu povolebních vyjednávání. Okolnosti, které mě přiměly kývnout, jsem popsal.

Už jste se do nové role vpravil; jaké byly začátky?

První dny byly, a stále ještě jsou, hodně hektické. Zpočátku jsem měl dojem, že čas trávím jen podepisováním. To jak se věci v souvislosti s volbami nakupily. Zorientování se ve veškerém dění, které už je rozběhnuté, si stále ještě vyžaduje spoustu času. S tím jsem ale počítal. Vpravit se do takovéhle role nejde rychle, předpokládá to spolupráci celého týmu. Mám to a stejně tak i moji dva kolegové místostarostové o to těžší, že jsme ve vedení všichni noví. Ovšem na druhou stranu všechny zastupitele znám a vím, že jsou to lidé, kteří pro město chtějí naplno pracovat. Malé město má tu specifiku, že je na všechny vidět, víte, co od koho můžete očekávat.

Do téhle funkce jste mířil s určitými prioritami. Preferujete některé?

Toho, co je potřeba udělat, je spousta. Šli jsme jako sdružení Pro naše Rokycany do voleb s jasným programem. S ním se občané, jak získané hlasy ukázaly, hodně ztotožňovali. Povolební vyjednávání pak přineslo dohodu o spolupráci při řízení města mezi naším subjektem, ROKYCANSKÝMI PATRIOTY a ODS Rokycany. Jejím podepsáním se plně hlásím k prioritám v dohodě uvedených. Za důležité považuji nejen zvládnutí investičních akcí, ale i podnícení zájmu občanů o sprá- vu věcí veřejných. K tomu je ale také třeba využít všech možností k informování lidí o tom, co se děje a připravuje, jaká rozhodnutí jsou před námi. Věřím, že je větší podporu potřeba také poskytovat občanským sdružením, klubům a spolkům, hlavně těm, co pracují s mládeží. Investování ve prospěch mladých lidí se městu několikanásobně vrátí.

V dohodě vašeho trojspolku jste přímo zakotvili jedenáct hlavních akcí, které by se měly realizovat. Předpokládáte, že tím spolupráce na jejich naplnění bude snadnější?

Protože všichni si přejeme rozvoj města, a tím nemyslím jen členy naší dohody, věřím, že ano. Vždyť i volební programy všech stran a uskupení si byly hodně podobné. Teď by to tedy napříč zastupitelstvem mělo být jen o chuti spolupracovat a hledat možnosti, jak nejlépe záměry naplnit.

Ví se, že s prací ve vedení města už máte zkušenosti. Na druhé straně vám ale někteří začali předhazovat někdejší členství v KSČ…

Obojí je pravda a svoje členství teď nechci nějak planě obhajovat. Vystudoval jsem Stavební průmyslovku v Plzni a působil v Okresním stavebním podniku Rokycany jako stavbyvedoucí. Protože se začala připravovat výstavba plaveckého bazénu, vytipovali mě a roku 1986 jsem se stal místopředsedou MNV Rokycany. Vykonával jsem ji až do roku 1990. Po revoluci jsem totiž ještě rok cenné zkušenosti z vedení města získával po boku prvního polistopadového starosty Václava Benedy. Chtěl bych na ně navázat a uspět, jak mi ostatně zmiňovaný hned po mém zvolení starostou také popřál. Moc si toho cením.

Po odchodu z úřadu jsem začal od píky podnikat ve stavebnictví a u toho jsem zůstal. O dění v Rokycanech jsem se ale nepřestal zajímat a lidé mě podle toho, jak je vidět z volebních výsledků, zřejmě hodnotí.

Svěřil už jste se s mnohým, ale jednu lásku jste přece zatajil. Sport!

To je dokonce láska celoživotní. Mým koníčkem jsou sporty všeobecně, ale z nich pak hlavně fotbal. Kromě jiného jsem už jedenáct let předsedou představenstva klubu FC Rokycany.