„Nejprve byly mnohé skeptické, že to nezvládnou, přesto doma trénovaly a postupně začínaly nosit krásné výtvory,“ vzpomínala Martina Cimpelová. Přehlídka děl, kterou tento týden v přísálí kulturního domu uspořádaly, zaujala. Prozradily při tom, že zmíněný prostor byl až do ledna, kdy ho po domluvě se starostou Václavem Tomášů dostaly k dispozici, nevyužívaný.

Tehdy už zmíněná Martina Cimpelová s Ivetou Rottenbornovou obešly všechny ženy v Nevidě a pozvaly je na první tvořivé setkání. Náplň schůzek přizpůsobují ročním obdobím či svátkům. Následně majív plánu pletení srdíček z papíru, vytváření mašličkových kytiček či zdobení lžiček smaltovou technikou.

„Vše, co vyrábíme, se snažíme dělat s minimálními náklady, ale přitom s maximálním efektem. Překvapilo mě, s jakou vervou se kolegyně do tvoření pustily, ač na začátku byly doslova bojácné. Vlastní spokojenost spolu s oceněním veřejnosti, kterého se nám teď před Velikonoci dostalo vrchovatě, jsou krásnou odměnou,“ dodala Cimpelová.