„To, že křivka nezaměstnanosti klesá, je dáno postupným oživováním ekonomiky, a tedy poptávkou po pracovní síle. Tento trend může postupovat i v letních měsících. Vstup absolventů na trh práce ho ale pravděpodobně zastaví nebo přibrzdí,“ vysvětlil zástupce ředitelky Úřadu práce v Rokycanech Jan Koranda.

Úřad má v nabídce sedmasedmdesát volných míst. Na jedno tedy připadá 25,1 uchazečů. Ti, kteří si chtějí najít práci, by měli využít i jiných zdrojů. „Snažím se hledat hlavně na internetu a denně posílám jeden až dva životopisy. Ze čtyřiceti reagovaly pouze tři firmy. A to mě dokáže dost naštvat,“ svěřil se Tomáš Karlovský. Jednání zaměstnavatelů považuje především za neslušné. „Ani nevím, zda odpověď obdrželi či si ji vůbec přečetli. I z negativní informace bych měl alespoň pocit, že má veškerá snaha nepřichází úplně vniveč,“ dodal mladý muž.

Podle Korandy by se měli ti, kteří aktivně hledají práci, snažit odevzdat svoji nabídku či životopis osobně. „Většina zaměstnavatelů, pokud akutně nepotřebuje zaměstnance, vůbec na dopisy a životopisy nereaguje a asi je vyhazuje. To znamená, že je třeba nabídku s odstupem času zopakovat,“ doporučuje.

Míra nezaměstnanosti v ČR klesla v červnu na 8,5 procent. Rokycansko tedy s hodnotou 7,1 procenta vykazuje s dalšími jedenatřiceti regiony nezaměstnanost nižší, než je republikový průměr. Na snížení se v republice, stejně tak i v okrese Rokycany, podíleli převážně muži.