Klienti si mohou publikaci vyzvednout také na Úřadu práce v Rokycanech. „Ministerstvo už léta vydává množství letáků a příruček pro nezaměstnané. Jsou vždy zdarma k dispozici na úřadu práce, a to buď volně, nebo pokud je počet výtisků pro náš úřad omezený, u poradkyň pro zprostředkování zaměstnání. Tak je tomu i v případě této publikace,“ sdělil Jan Koranda, zástupce ředitelky Úřadu práce v Rokycanech.

Jednou z priorit ministerstva je podle Petra Šimerky, ministra práce a sociálních věcí, boj s nezaměstnaností. „Máme řadu protikrizových projektů či programů, realizujeme rekvalifikační kurzy, podporujeme tvorbu nových pracovních míst a snažíme se také problémům předcházet. Mimo jiné včasným podáváním ověřených informací,“ vysvětluje ministr v úvodu nové příručky důvod jejího vzniku.

Brožura vyšla v nákladu sto tisíc kusů, přičemž jeden stál necelé čtyři koruny.