O záležitosti jsme několikrát informovali a změnu nepřinesl ani poslední pokus společnosti Norma, kdy v jejím zastoupení za radními dorazili pověření představitelé Salerovy výstavby.

V plánech města se totiž
s územím, které market zaujímá, počítá k rozšíření zeleně a parkovacích míst. Těch by mělo přibýt kolem sto dvaceti.
O slovo ´se hlásila´ i bytová výstavba.

Problémy Normy se odvíjejí od toho, že pozemek, na němž stojí, měla od počátku jen pronajatý. V roce 2002 město už jednou smlouvu se společností prodloužilo, a to do července 2012. O zopakování ale slyšet nechce. „Ve středu je příliš obchodních center, tím se hodně zahušťuje doprava,” zastávají názor radní. A tak Norma, třebaže poskytovala služby dříve než ostatní, má smůlu.