Dosud bylo možné, aby si občané zažádali o nový občanský průkaz na matričních úřadech a tam si také nový občanský průkaz vyzvedli. Tato možnost je od 1. 1. 2012 zrušena. Občané se budou muset osobně dostavit na obec s rozšířenou působností. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je to Městský úřad Rokycany. V některých případech (LDN, domovy důchodců, věznice, atd.) se budou používat mobilní pracoviště.

Nové typy občanských průkazů se budou zhotovovat ve stávajících kabinkách, ve kterých se pořizují i cestovní doklady. Z tohoto důvodu budou pracoviště, ve kterých se v současné době zhotovují cestovní doklady, hardwarově i softwarově upravena tak, aby bylo možné vyřizovat jak cestovní doklad, tak občanský průkaz. Z výše uvedeného důvodu dojde k odstávkám a časovému omezení nabírání žádostí jak cestovních dokladů, tak občanských průkazů – viz tabulka níže. Stávající občanské průkazy, zůstávají nadále platné, do doby v nich vyznačené. Také občanské průkazy občanů, narozených před 1.1.1936, pokud mají dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstávají nadále platné.

Omezení provozu na agendě občanských provozů a cestovních dokladů v závěru roku 2011.
Občanské průkazy
15. 12. – 31. 12.: nepřijímají se nové žádosti o vydání občanského průkazu
Cestovní doklady
20. 12.- 23. 12.: nepřijímají se žádosti o e-pas, lze e-pasy pouze vydávat, lze vyhotovit pas typu Blesk.
27. 12.- 31. 12.: nelze přijímat žádosti o e-pas, nelze vydávat e-pasy, lze vyhotovit pouze pas typu Blesk.