Hlavní představitel Václav Rathouský v rámci přiblížení tématu mimo jiné promluvil o vypořádávání se se získaným prázdným prostorem.
„Vybavení nábytkem jsme pojali jako příležitost pro soukromníky, ne překupníky s historickými kusy,“ informoval. Otevřeně se zmínil též o snech a plánech, z nichž některé dovedli až do vyhotovení studie. Přesto kvůli nezdolatelným překážkám od nich museli upustit, třebaže by poskytly řadu pracovních příležitostí i zdroj regionálních potravin, nebo také příležitost k ozdravným pobytům. Přes veškeré zdolávání překážek a hledání si ale vlastníci ve shodě s veřejností nejvíc cení, že udrželi kontinuitu zahájených akcí. Ve zrekonstruovaném a citlivě vylepšeném prostředí krásného sálu pokračovaly svatby (proměnou prošly i další prostory), dvakrát už se tam uskutečnilo i vítání občánků. Ujala se též tradice adventních koncertů a zámek hostil slavnostní křest Velké knihy o Mirošově.

V manažerském salonku se zase často odehrávají tzv. akce na klíč. Podařilo se zrekonstruovat už i malou hospodářskou budovu, kde našel potřebné zázemí celý realizační tým. „Průzkum zámeckého podzemí, do něhož se s námi pustil i geolog Martin Lang se speleologickým týmem, ale žádné senzace nepřinesl,“ zaznělo od Rathouského.

Prvními proměnami také prošel zámecký park a právě sem se pro nejbližší období vlastníci rozhodli napřít úsilí. V plánu je obvodní zeď protáhnout až k nádraží, aby vznikl ucelený komplex. Kromě toho se další část parku dočká rekultivace a bude zpřístupněná všem zájemcům. Také samotný zámek se otevírá turistům, od června zatím o víkendech, o prázdninách denně. Za tímto účelem vznikla i zcela nová expozice zaujímající pět místností, pokaždé s jiným poselstvím a cílem podat pohled na historii místa a život trochu jiným stylem. Nabízí konfrontace a hlas herce Josefa Somra k tomu dodává legendu. Celek vede k zastavení a zamyšlení se, jak opravdových hodnot jsme se vzdali.