Od příštího roku by měl vzejít v platnost zákon o občanských průkazech. Nově by se tyto doklady měly vydávat pouze v místech, kde se vydávají cestovní pasy.

Pro obce by to znamenalo jediné. V případě našeho okresu by občané museli jezdit až do Rokycan. Pro obyvatele Štítova, Vísek či Příkosic, tedy okrajové lokality, to není nic příjemného. „Jezdíme si vyřizovat občanky na matriku do Mirošova. Je to pro nás rozhodně blíž. Jsem odkázán pouze na autobusy, a ty tady zrovna moc často nejezdí,” sdělil obyvatel Štítova Ladislav Ječný.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje se ale bouří. Čeká, že s příchodem tohoto zákona se sníží kvalita zajištění dané služby. „Na úřadech se budou vytvářet fronty. Navíc se opomnělo na občany, kteří mají sníženou pohyblivost,” sdělil předseda sdružení Jaroslav Perlík. Společně se svými kolegy předložil žádost týkající se odložení navrhovaných změn alespoň o jeden rok. Tímto by zákon nabyl platnost od prvního ledna 2013. „Zároveň vyzýváme samosprávy obcí, měst a krajů, včetně Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů, o podporu našeho doporučení,” uvedl Perlík.

Matrikářka v Mirošově zastává obdobný názor. „Je pravda, že nám ubude práce, ale administrativa se tím vzdálí od občanů. Hlavně mezi lidmi bude velká nevole, protože stráví hodně času na úřadě,” sdělila Jarmila Pidrmanová.

Více přímo v Deníku.