Nový rok s sebou přináší pro města a obce přináší i novou povinnost. Zajistit občanům možnost tříděného sběru dalších komodit. Jedná se hlavně o bio a kovoodpad. Vzhledem k tomu, že sběrny kov ale od občanů pořád vykupují, půjde převážně o plechovky a kovová víčka.

„Opatření jsme probírali. Speciální kontejnery zatím mít nebudeme. Máme ale vyhrazené sběrné místo, kam lze tento odpad přinášet. Nachází se přímo ve dvoře městského úřadu," informoval starosta František Končel.

Podobná povinnost platí pro vedení obcí i v případě bioodpadu, i když tam je lhůta daná jinak. „Bioodpad v našem případě řeší kompostárna na území města, kam ho po nahromadění svážíme," dodal Končel.

„Pro Zbiroh odpadové hospodářství zajišťuje firma Rumpold. Už jsme s ní jednali o optimalizaci svozu a dodatek smlouvy budeme podepisovat hned po začátku roku," uvedl starosta Milan Rusek. „Uvidíme, zda se domluvíme i na nějakých doplňkových nádobách na třídění kovového odpadu. Zatím je ale možné víčka, plechovky a podobně ukládat v našem sběrném dvoře v části Chotětín, kde na to budou nádoby k dispozici," doplnil.

Ani Hrádek, jak informoval starosta Jaroslav Perlík, zatím nebude mít po městě rozmístěné nádoby na plechovky a podobný sortiment. „Máme ale sběrný dvůr, kde lze vytříděný materiál odkládat, takže jsme na novou zákonnou povinnost připravení," objasnil Perlík.

Také Rokycany podle starosty Václava Kočího novou povinnost zatím směrovaly na sběrné dvory. Na další jsme se zeptali ředitele firmy Rumpold R Rokycany Pavla Černého, která pro město odpadové hospodaření zajišťuje. „Tím, že město má sběrný dvůr, kde je možné biodpad či kovy odložit, a vlastně už se tak delší čas děje, novou uzákoněnou povinnost splňuje. Pokud se týká rozšíření míst na sběr těchto komodit, bude to samozřejmě spojené s dalšími náklady. Zatím jsem proto doporučil vyčkat na prováděcí vyhlášku ministerstva, která se ještě neobjevila," uvedl.

pokračování na straně 2 pátečního vydání Rokycanského deníku