Obchod: oblíbená mezi domácími i přespolními je prodejna smíšeného zboží vedle kulturního domu. Je v provozu od pondělí do soboty a zájem zákazníků je značný!

Doprava: do Podmokel zajíždí i několik linkových autobusů. Nikoliv už ale ve spojení s krajskou metropolí, neboť v Rokycanech se musí přestupovat.

Návštěva v rámci projektu Špendlík se týkala obce na severu Rokycanska
Podmokly opravují kulturní dům. A jaké jsou tu spolky?

Průmysl: vyhledávaná je prodejna stavebnin, ale pak je to slabší. Na farmě kladrubské společnosti jsou kravíny prázdné a zašlou slávu chmele už jsme nakousli. Přitom se tu štoky měly k světu už před válkou a nechyběla ani sušárna.

Výlety: kolem Berounky je kraj bezesporu nádherný. Frekventovaná jsou Skryje se svými jezírky, nedaleká Chříč s pivovarem a místní i turisté se občas vydají k Čechovu mlýnu, na Vyhlídku či do hospody v Chlumu.