„Zatím je obchvat pořád v plánu a žádost o dotaci by měla být předložena v rámci výzvy Regionálního operačního programu, která se vyhlašuje čtrnáctého února. Do konce května se potom podávají žádosti,“ informoval vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Plzeň Jaroslav Vejprava. Prozatím se ale podle něj počítá jen s první částí obchvatu, jejímuž uskutečnění nestojí nic v cestě.

Zbylá část pořád ztroskotává na postoji jediného asi ze 140 vlastníků pozemků na celé trase. „Majitele z Hrádku se teď znova dotazujeme, zda nepřehodnotil svůj postoj a nebude za navržených podmínek svolný s prodejem. Jinak by se musela záležitost dořešit soudně. Pořád tu ale je naděje, že by se stačilo zažádat i o druhou etapu,“ míní Vejprava.

„Z finančního hlediska otálení akci neprospívá, cena pořád stoupá,“ upozorňuje už delší dobu starosta Hrádku Jaroslav Perlík, jež byl u zrodu celého záměru. Kolik je potřeba peněz na celý obchvat, teď nikdo neřekne. Plánovaných 370 milionů, k nimž se kvůli finanční průchodnosti akce po změně projektu dospělo, jsou už dva roky stará čísla. Není spočítané, co s nimi udělá DPH a inflace,“ objasnil Vejprava.

Pořád se ale počítá se 170 miliony na první část obchvatu, zahrnující úsek Rokycany – Šťáhlavská až po křižovatku u Kovohutí.