Své práce zde mimo jiné prezentují klientky Domova Zvíkovecká kytička. „Zájem byl obrovský. Prodejní díla byla rychle vykoupena,“ potvrdil Radek Cinke, který se na jeden den ujal „služby“ v církevním objektu u Berounky. Obrazy poslala i Jiřina „Manuš“ ze Stupna.