V úterý totiž odpolední přívalový déšť spláchl ornici a bahno z pole nad Olešnou, osetého kukuřicí, přímo do vsi. Tento na přelomu května a června se opakující jev již řadu let působí podle starosty v obci škody. „Vinni jsou tím jednoznačně hospodařící zemědělci. Každý obyčejný sedlák ví, že širokořádkové plodiny, především kukuřice, nejsou schopny v tomto období prokořenit povrch pole a uchránit tak před vodní erozí ornici,“ rozčiloval se Ferschmann.

„Pokud by k tomu oprávněné orgány nařídily zemědělcům osetí pozemků nad obcí travinou, případně alespoň víceletými pícninami, byly by škody působené při přívalových deštích prudce tekoucí vodou minimální. Kdyby úředníci byli za svou nečinnost vedeni k odpovědnosti za vzniklé škody a kdyby zemědělci zodpovídali za způsob hospodaření, možná bych dnes už tohle říkat nemusel. Kdyby, kdyby, kdyby. Nikoho u nás ale nezajímá, že škody na soukromém majetku, způsobené vodou a bahnem, platí občané ze svého. Případně pojišťovny a také stát, ovšem z kapes daňových poplatníků – tedy nás všech.

„Kladrubská zemědělská v žádném případě neporušuje zásady správného hospodaření. V jiné kauze znalecký posudek potvrdil, že v okolí Olešné není pozemek, který by znemožňoval pěstování širokořádkových rostlin,“ reagoval agronom společnosti Václav Spurný. „Škoda, že někteří lidé nejsou schopni soudně uvažovat a za vším vidí Kladrubskou společnost. Zaplavení hlásí na internetu mnohá místa. Čemu to přičítat pak,“ ptal se Spurný.

„Dokud se tento problém veřejně nepojmenuje a nevyřeší legislativně na kompetentních místech, budou zemědělci sít kukuřici na kopec dál a na ostatní budou dělat dlouhý nos. A kdo neměl bláto ve skříni, neví o čem je řeč,“ dodal Ferschmann. Ten se za své obce už se zemědělci kvůli stejnému problému soudí.

Do Zbiroha kvůli valícímu se bahnu a zatopeným sklepům vyjeli místní dobrovolné jednotce hasičů pomáhat kolegové z Cheznovic i Drahoňova Újezda, profesionálové z Rokycan přivezli pytle písku.

„V 17.46 oznámili lidé na Krajské operační a informační středisko v Plzni vyplavení několika objektů ve Zbiroze dešťovou vodou,“ informovala mluvčí krajských hasičů Alena Marešová. Také Zbirohem se po silných dešťových srážkách začalo valit bahno. „Z neosetého pole se splavila ornice a přes příkop i silnici se vhrnula do Bezručovy a Švabínské ulice. Zaplavila sklepy některých rodinných domů a areál zemědělského družstva,“ popisovala Marešová. Na místě pomáhali i policisté, kteří postižené lokality uzavřeli. Situace se stabilizovala po půl deváté večer. Hasiči však i nadále odčerpávali zatopené sklepy a pokračovali v likvidaci škod i ve středu.

„Zahřmělo a začaly padat proudy vody s kroupami. Šlo to pruhem, od zámku po Františkov. Během čtvrthodinky se všude valila voda. Odpad to nestačil brát,“ uvedl předseda Zbirožské zemědělské, a s., Václav Tomec.

Voda s bahnem zaplavila velkou část areálu společnosti, mezi jiným i dílnu a sklad. „Do jedenácti večer jsme likvidovali následky a ve středu od rána pokračovali. Naštěstí stroje nejsou zničeny,“ dodal Tomec. Na poli vymletá koryta zaplní zemědělci hlínou seškrabanou ze zatopených ploch v oblasti a rezervní zeminou. „Pozemek podle plánu osijeme vojtěškou s trávou. Bylo to na programu, ale kvůli horkému počasí dostaly přednost senáže. I kdyby už ale na poli byla tráva, stejně by při spadnutém množství srážek přilehlé ú–zemí voda, jen čistší, zaplavila,“ míní předseda.

„Pro lidi žijící v postiženém území je situace určitě těžká. Svědčí o tom i jejich telefonáty na městský úřad a hasičům,“ sdělil tajemník Jaroslav Ticháček. „Mrzelo mě, že někdy byli hasiči místo díků za pomoc i napadáni. Ale je známé, že v krizové situaci někdo ani neví, jak se chová,“ doplnil. „Nervy lidí určitě pracovaly, s vodou a bahnem bojovala řada domácností, i když sklepy jsme vyčerpávali ´jen´čtyři,“ sdělil velitel hasičů Luděk Svoboda. „Lidi nevěděli, kam dřív skočit a nervozita se začala blížit až panice kvůli obavě z možného protržení hráze nedalekého rybníčku. Naše práce je někdy super,“ konstatoval trochu hořce, ale hned dodal, že vděčnost jiných lidí skóre bohatě vyrovnala.

Dešťovou kanalizaci a vpustě nenadálé nadělení ucpaly, ale nová městská kanalizace vyvázla celkem bez úhony. „Trochu problémů bylo sice na čističce, která v oblasti stojí, ale do vnitřního zařízení bahno naštěstí neproniklo,“ uvedl tajemník.

Mezi nejvíc postiženými domy je i ten, v němž žije Alena Hejduková. „Nemůžu kvůli noze chodit, štěstí, že přijela dcera. Ale stejně jsme musely volat hasiče. Ve sklepě bylo plno vody, bála jsem, aby nezaplavila plynový kotel. Ještě, že jsme ho po dřívější zkušenosti umístili na nástavbu,“ podotkla.

Podobnou situaci zažili už potřetí. Proto se domnívá, že bezpečnost lokality je podceněna. „Všechno je teď zastavěné a voda pak vletí, kde má volno. My máme zahradu plnou bahna, spláchnutý skleník, prostě nic k užití,“ posteskla si paní Hejduková. Radnice i hasiči jsou si možnosti dalších přívalových dešťů vědomi a tak se ještě v úterý i celý včerejšek dělalo na čištění příkopů.

Daniel Géc, Božena Šopejstalová