Žáci Základní školy ulice Míru si ve čtvrtek dopoledne užili hodinu plavání. Děti ze třetí a čtvrté třídy trénovali své plavecké dovednosti pod dohledem učitelky Edity Kantoříkové.