V úterý večer se starostové obcí Rokycanska a Plzně–jihu, jež sousedí s vojenským újezdem Brdy, v Trokavci setkali s hejtmanem kraje Milanem Chovancem. Předmětem jejich jednání se stal osud území po jeho opuštění vojáky. Bližší informace naleznete na vedlejší straně.

Dnes se ale v podobné záležitosti sejdou starostové znova, a to ve Strašicích. Posílí je i jejich kolegové ze Středočeského kraje, konkrétně obcí sousedících s prostorem a spadajících pod dřívější okres Beroun. „Chci všechny seznámit s obsahem jednání na ministerstvu obrany, jehož zástupci například sdělili, že hodlají újezd opouštět v roce 2014. Ovšem část prostoru se střelnicí poblíž Jinec a ještě některá místa si ponechají,“ uvedl Jiří Hahner, první radní Strašic. Doplnil, že zúčastnění by ve čtvrtek k záležitosti měli přijmout stanovisko. Podle Hahnera se nabízejí dvě jednoznačné priority. Jednak by brdský region jako celek měl být vyhlášený chráněnou krajinnou oblastí. Kromě toho je tu záměr z hlediska správního navrátit území do hranic katastrů z roku 1949, tedy před vznik rozšířeného vojenského újezda. „Chceme tím zajistit, aby obce v nových územních plánech mohly zamezit vznikání nějaké neřízené komerční výstavby,“ vysvětloval.

Iniciativu, kterou vedení Plzeňského kraje v záležitosti projevilo, starostové vítají. Věří, že zájmy a požadavky obcí tak kraj podpoří.