Porovnáme-li stavy koncem roku 2011 a 2012 došlo k poklesu počtu obyvatel o 105 lidí, u občanů stav narostl o osm lidí, u cizinců poklesl o 113.

Sledujeme-li vývoj počtu občanů dle výše uvedené tabulky, vidíme, že jejich počet každý rok klesal kromě roku loňského, kdy byl zaznamenán nepatrný nárůst a to o 8 občanů, u cizinců došlo od r. 2003 k strmému vzestupu, ale v posledních letech i jejich počet klesá. Dle údajů ohlašovny města Rokycany, která vede jen počty občanů bez cizinců se v loňském roce do Rokycan přistěhovalo 267 občanů, odstěhovalo se jich 276. Situaci nezachránilo ani 146 nově narozených rokycanských občánků. (Vladimíra Plimlová)